Project biotechniek (2006-2007)

Aan de hand van projectwerk toets je de theorie van één of meerdere cursussen aan de praktijk. Volgende deelprojecten worden gedurende het jaar aangepakt: praktische veldkennis hogere planten, praktijk natuurbeheer, landschapsecologische gebiedsstudie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • praktische proef
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03293081
Code:
03293081
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands