Kwaliteitszorg (2006-2007)

Introductie tot kwaliteit Kwaliteitshistoriek en filosofieën Persoonlijke kwaliteit Kwaliteit van de organisatie Formele kwaliteitssystemen Accreditatie en certificatie Video HACCP Statistische kwaliteitssystemen Meetonzekerheden Keuringskarakteristieken Levenscyclus van een instrument

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C07 De voedings- en dieetkundige draagt mee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de voedselverstrekking.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
Begrip van kwaliteitsborging, accreditatie, controle, kalibratie en validatie Kennis van de diverse formele kwaliteitssystemen en hun toepassing Kunnen controleren, kalibreren en valideren van apparatuur Kunnen uitschrijven en uitvoeren van werk- en onderhoudsprocedures voor apparatuur Kunnen meewerken aan en toepassen van een kwaliteitshandboek Kunnen controleren en kritisch evalueren van resultaten Kunnen uitvoeren van interne of externe kwaliteitscontroles

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 1. Van Deun K. (2006) Kwaliteitszorg deel 1: Kennismaking met kwaliteitszorg, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie
 2. Van Deun K. (2006) Kwaliteitszorg deel I1: Toepassing van kwaliteitszorg, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Toledo/Kwaliteitszorg CBV: toepassingen en oefeningen
 • Raadschelders H.M. en den Rooyen M.F.M. (2006) Kwaliteitszorg en statistiek in het laboratorium. Heron reeks. Syntax media.
 • Klaessens J.W.A. (2006) Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. Heron reeks. Syntax media.

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen is schriftelijk en drieledig: 1. De student ontvangt een vragenreeks waarin een aantal theoretische vragen over deel I en deel II aan bod komen. Dit zijn open vragen waarin korte en bondige antwoorden worden gevraagd uit de theorie. 2. Daarnaast ontvangt de student een aantal quizvragen met toepassingen over kwaliteitszorg in de praktijk. De vragen zijn gebaseerd op meerkeuze antwoorden, het invullen van de juiste term, of het koppelen van de juiste onderdelen aan elkaar. Punten worden alleen toegekend bij een volledig juist antwoord om gokken uit te sluiten. Op Toledo staan per onderwerp oefeningen om te wennen aan dit soort van vragen. 3. Tenslotte levert de student een mijlpalenplan binnen volgens aangereikte template op Toledo. Dit document wordt schriftelijk binnengeleverd op de dag en voor start van het examen, en handelt over een project dat van toepassing is geweest in de opleiding tijdens het lopend academiejaar. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06021750
Code:
06021750
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands