Netwerken 2b (2006-2007)

 • Introduction to Classless Routing
 • Single-Area OSPF
 • EIGRP
 • Switching Concepts
 • Switches - Switch Configuration
 • Spanning Tree Protocol
 • Virtual LANs
 • Virtual Truncking Protocol
 • Case Study: Access Control Lists

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een volledige netwerkconfiguratie opzetten met variable subnetten en een routing protocol OSPF en EIGRP
 • De bachelor in elektronica-ICT -kan een prodcutie-netwerk opdelen in VLANs en intervlanrouting mogelijk maken.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een volledige case-study van een bedrijfssituatie uitwerken op routing en switching niveau

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Cisco Systems, Inc, 2003, CCNA 1 and 2 Companion Guide Third Edition. ISBN 1587131102, Cisco Press, Inianapolis, 1087p. Cisco Systems, Inc, 2003 CCNA 3 and 4 Companion Guide Third Edition. ISBN 1587131137 , Cisco Press, Inianapolis, 1040p.

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05213600
Code:
05213600
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands