Medische wetenschappen - Neonatologie (2006-2007)

In deze cursus verdiepen studenten zich in de neonatologische pathologie: respiratoire insufficientie, cardiologische, neurologische, gastro-intestinale, endocriene, immunologische problemen en problemen inzake vocht en elektrolyten huishouding. Een uitdieping van genetica komt ook aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Reempts, P., (2006), Neonatologie. Onuitgegeven cursus. Van Overmeire, B., (2006), Asphyxia. Onuitgegeven cursus. Van Overmeire, B., (2006), Opvang van de pasgeborene: reanimatie. Handouts powerpointpresentatie. Van Overmeire, B., (2006), PPHN. Handouts powerpointpresentatie. Van Overmeire, B, (2006), Medicatie in de neonatologie. Onuitgegeven cursus. Mahieu, L., (2006), Neonatologie. Onuitgegeven cursus en handouts powerpointpresentatie.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
07284161
Code:
07284161
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands