PLC 1 (2006-2007)

-Opbouw en configuratie van de hardware -Basisinstructies: AND, OR, Set/Reset, Timers, Tellers, Vergelijkingsinstructies -Fouten opsporen: Monitorfunctie en VAT (Variabelentabel) -Getalformaten (binair, hexadecimaal, BCD, integer, floating point) -Woordverwerking (rekenkundige bewerkingen, conversies, shiften, roteren, maskeren) -Symboollijst -Commentaar -Gebruik van formele parameters -Grafcet: lineaire grafcet, EN-vertakking, OF-vertakking -Gebruik van aanloopbouwstenen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
Toelichting:
-De bachelor elektromechanica kan de werking van een PLC uitlegen. -De bachelor elektromechanica kan de programmeersotfware vaardig gebruiken. -De bachelor elektromechanica kan combinatorische en sequentiële problemen herkennen, schematiseren, en een werkend programma opstellen. -De bachelor elektromechanica kan fouten in een programma opzoeken en verhelpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties: -Geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus PLC (Ludo Cambré, Ward Vandermeulen, Frank Peeters) Deel 1: Basiscursus Deel 2: oefeningen Deel 3: Grafcet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210300
Code:
05210300
Vakcoördinator:
Ludo Cambré
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands