Uitdieping kunstgesch. en beeldbesch. (2006-2007)

Tijdens het tweede jaar wordt de periode vanaf de Gotiek tot en met de 18de eeuw behandeld (Gotiek, Renaissance, Barok, Classicisme). Omdat we hier meer kunstenaarspersoonlijkheden ontmoeten, zal er naar verhouding ook extra aandacht naar gaan.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Zie hiervoor het eerste jaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Op zijn minst de basisleerinhouden van het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Zie hiervoor het eerste jaar.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254800
Code:
10254800
Vakcoördinator:
Louis Hulstaert
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands