Polymeerchemie (2006-2007)

In de cursus polymeerchemie (waarbij de basiskennis in het tweede jaar is gezien) wordt de synthese van de polymeren behandeld: anionische en kationische polymerisatie, metaalcoƶrdinatie polymerisatie en ringopeningpolymerisatie samen met de polymerisatietechnieken. Daarna worden fasen en fase-overgangen besproken voor amorfe en kristallijne polymeren en wordt aandacht besteed aan polymeermengsels en copolymeren.Vervolgens worden heel wat kunststoffen overlopen: thermoplasten, schuimen, rubbers, thermoharders, vezels, composieten, verven, lijmen en additieven. Als laatste komt kunststofkarakterisering en de ecologische aspecten aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C07 De chemist is in staat om reactieschema's en bijhorende reactiemechanismen voor een (deel)syntheseproces uit te schrijven, de synthese uit te voeren en te optimaliseren om producten aan te maken met de vereiste specificaties.
Toelichting:
- Studenten kunnen de verschillende groepen kunststoffen (thermoplasten (amorf, kristallijn), thermoharders, elastomeren, schuimen, vezels, verven en lijmen) definiƫren en de polymerisatiemethoden hierop toepassen door de reactiemechanismen te kunnen schrijven en uitleggen. - Studenten kunnen bij de moleculaire opbouw van polymeren de voornaamste verbindingsklassen herkennen en begrippen (copolymerisatie, ketenregelmaat, ketenflexibiliteit en keteninteracties) uitleggen op voorbeelden. - Studenten kunnen de polymerisatietechnieken uitleggen. - Studenten kunnen het fasegedrag van de amorfe en kristallijne polymeren bespreken. - Studenten kunnen verschillende polymeermengsels en typen morfologie opnoemen en bespreken en kunnen de invloed van deze mengsels (zowel polymeermengsels als copolymeren) en de morfologie op de eigenschappen uitleggen. - Studenten kunnen vanuit de structuurformule van monomeren de polymeerketen schrijven en benoemen of omgekeerd en afleiden of een thermoplast, thermoharder of elastomeer wordt gevormd met kennis van het ecologische aspect van de kunststoffen (begrippen kunnen uitleggen). - Studenten kunnen beschrijven hoe composieten opgebouwd zijn met kennis van de soorten vezels en waarbij de verschillende spintechnieken kunnen uitgelegd worden. - Studenten kunnen verschillende soorten verven en lijmen opnoemen en bespreken. - Studenten kunnen de werking van de additieven uitleggen. - Studenten kunnen de verschillende methoden van kunststofkarakterisering bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Thijs Marc: 2006. Polymeerchemie, niet-gepubliceerde cursus, KHKempen Geel "Kijk op kunststoffen" handboek auteur: Van der Vegt

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06030001
Code:
06030001
Vakcoördinator:
Marc Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands