Economie (2006-2007)

Micro-economie - Het economisch probleem - Studie van de consument - Studie van de producent - Prijsvorming op de markt Macro-economie - Algemene begrippen: nationaal product, nationaal inkomen, nationale bestedingen, tewerkstel-ling en werkloosheid - De kringloopanalyse en het macro-economisch evenwicht - Het geld - Internationale betalingen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
- kennis begrippen micro- en macro-economie - kennis economische realiteit - inzicht verwerven in de wisselwerking van de economische realiteit - economische theorie aan de actualiteit koppelen - grafieken en tabellen lezen en begrijpen - kritisch staan ten opzichte van economische problemen - zin voor nauwkeurigheid

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

DE VELDER, S. Economie vandaag, Gent, Academia Press. DE CNUYDT, I.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242060
Code:
02242060
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands