Algemene microbiologie (2006-2007)

De cursus microbiologie legt uit waar de microbiologie zich situeert binnen de biologie en hoe deze wetenschap gegroeid is. De taxonomische verdeling is één van aspecten die in deze cursus aan bod komt. Er wordt een kort overzicht gegeven van voedselpathogenen en van micro-organismen die gebruikt worden voor de bereiding van een aantal producten in de voedings- en farmaceutische industrie. Bacteriën worden bestudeerd naar morfologie, celbouw, en taxonomie. De cursus behandelt ook de groei van bacteriën, zowel de groeicurve als voedselcomponenten komen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op groeicontrole en aseptisch werken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Theorie - Studenten kunnen de microbiologie situeren binnen de biologie en kunnen de micro-organismen onderverdelen in verschillende groepen op basis van verschillende criteria. - Studenten begrijpen het belang en het nut van de micro-organismen zowel voor de medische wereld, voedingsindustrie als de farmaceutische industrie - Studenten kennen het fundamentele onderscheid tussen een prokaryote cel en een eukaryote cel. - Studenten beheersen de kennis over een prokaryote cel qua morfologie en celstructuur. - Studenten kunnen de groeicurve van bacteriën verklaren en evenzo de voedselnoden voor het kweken van bacteriën en kennen verschillende manieren om bacteriële groei onder controle te houden en kennen de aseptische technieken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- TORTORA, FUNKE, CASE, Microbiology, An Introduction, Pearson International Edition,9th Edition, March 2006, ISBN 0321396022 - TYTGAT, Ite, Niet gepubliceerde hand outs, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

http://www.ftns.wau.nl/micr/prescott3.ppt http://dwp.fcroc.nl/microbiologie http://www.bioplek.org

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks vragen. Er zijn meerdere mogelijkheden: meerkeuzevragen, open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, tekeningen,... . De nadruk ligt op terminologie, inzicht en kennis van de materie Voorbeeldvragen zijn terug te vinden na elk hoofdstuk in het handboek: "Microbiology, an Introduction" van Tortora.
OA:
06020090
Code:
06020090
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands