Beleidskunde (2006-2007)

 1. Beleidskunde
 2. Wat verstaan we onder beleid?
 3. Signaalfunctie van het maatschappelijk werk
 4. Hoe wordt het beleid bepaald?
  1. Het beleid van de organisatie
  2. De rol van het middenveld
  3. De lokale, regionale en federale overheid
 5. Stappenplan beleidsmatig werken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C 5.1. De MA houdt in zijn handelen rekening met de maatschappelijke betekenis van zijn werk. C 5.2. De MA verbindt het eigen werk zinvol met het netwerk van sociale voorzieningen. C5.3. De MA draagt bij aan beleidsprocessen en kwaliteitsbevordering op het niveau van de sector, het bredere werkveld, de overheid. C 6.1. De MA situeert het professioneel handelen binnen de context van de organisatie. C6.2. De MA engageert zich voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. C6.3 De MA streeft de realisatie van doelstellingen na binnen de context van een team. C6.4 De MA ontwikkelt samenwerkingsverbanden met externe partners en organisaties. C7.3. De MA ontplooit het eigen professioneel functioneren permanent in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- ‘geschiedenis en actualiteit’ als opleidingsonderdeel van de samenlevingsmodule 1ste jaar of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring; - ‘major MW/MAD 2e jaar’ of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring; - ‘sociaal beleid’ als opleidingsonderdeel van de samenlevingsmodule 2de jaar of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Wouters Wim, 2006, Beleidskunde. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04232150
Code:
04232150
Vakcoördinator:
Wim Wouters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands