Pneumatiek (2006-2007)

- Inleiding in de pneumatiek - Persluchtinstallatie - Persluchtproduktie - verdeling - behandeling - onderhoud - veiligheid - energiebesparing - Elementen van pneumatische schakelingen - symboliek - cilinders - ventielen - Besturingstechniek - weg/stap diagram - weg/tijd diagram - stuurdiagram - Basisschakelingen - wegafhankelijke schakelingen - tijdsafhankelijke schakelingen - Cascade schakelingen - Sequentiele schakelingen - Elektro-pneumatische schakelingen - Register - Vacuüm

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica kan de opbouw en werking van een compressorinstallatie omschrijven; - De bachelor in elektromechanica kan het verloop van druk, temperatuur en relatieve vochtigheid in een installatie verklaren; - De bachelor in elektromechanica kan aangeven hoe men energie kan besparen in een compressorinstallatie; - De bachelor in elektromechanica kan de werking, de symboliek en de functie van verschillende pneumatische componenten weergeven; - De bachelor in elektromechanica kan een pneumatische schema ontwerpen; - De bachelor in elektromechanica kan verschillende pneumatische schakelmethodes toepassen;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

L. Moonen, 2004, De compressorinstallatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.115 L. Moonen, 2004, Pneumatische arbeidswerktuigen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.80 L. Moonen, 2004, Pneumatische schakelingen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p. 74 L. Moonen, 2005, Vacuüm. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.30

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210383
Code:
05210383
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands