Levensmiddelenmicrobiologie (2006-2007)

In de eerste hoofdstukken beschrijft de cursus de meest voorkomende ziekte- en bederfverwekkende organismen. Het gaat hier zowel om bacteriƫn als schimmels en enkele protozoa. Vervolgens komen verschillende technieken voor het bewaren van levensmiddelen aan bod. Een laatste deel van de cursus behandelt de microbiologische kwaliteitsborging. Dit houdt de bespreking in van de methoden gebruikt in de voedingssector om de hygiƫne van de producten te meten, maar ook de wijze van staalname en de maatregelen die eventueel genomen moeten worden op basis van de bekomen resultaten.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
- Studenten kunnen het belang van micro-organismen in de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen situeren. - Studenten kunnen de belangrijkste voedselpathogenen en bederfverwekkende organismen bespreken. - Studenten kunnen de meest aangewezen en gebruikte conserveringstechnieken voor een bepaald levensmiddel geven en de verschillende technieken ten opzichte van elkaar evalueren. - Studenten kunnen de basisprincipes van microbiologische kwaliteitsborging schetsen en hebben inzicht in een aantal praktische toepassingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- Van Campenhout Leen, 2006. Levensmiddelenmicrobiologie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202640
Code:
03202640
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands