Opvoedkundige wetenschappen (specifiek) (2006-2007)

- De overgang van de kleuterschool naar de lagere school.De schoolrijpheidsproblematiek wordt gesitueerd als een aansluitingsproblematiek tussen kleuterschool en lagere school. Hulpmiddelen om de leerlingen beter te leren kennen en oplossingen voor deze problematiek komen aan bod. -Zorgverbreding focust op de verschillen tussen leerlingen , zowel cognitieve als affectieve. Allerlei oplossingen hiervoor komen aan bod. - Mundiale vorming en intercultureel onderwijs handelt over omgaan met interculturele verschillen in de klas en in de leerinhouden van de basisschool.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten observeren in de kleuterschool en in het eerste leerjaar. Ze krijgen inzicht in de werking van de kleuterschool en 1ste leerjaar. - De studenten maken een foutenanalyse en remediëren. - De studenten leren kinderen met een problematische beginsituatie opvangen : kansarme( vierde wereld ) kinderen, mishandelde en misbruikte kinderen, kinderen met sociaal emotionele problemen (pesten, echtscheiding,...). Zij verwerven een theoretisch kader om deze problematieken te duiden. Zij leren de signalen van deze problemen herkennen. Zij maken kennis met hulpverlening en oplossingen op school- en klasniveau ( materialen, lessen, hulpverlenende instanties) - Zij reflecteren over eigen houding en gedrag t.o.v. deze kinderen. - De studenten benaderen hun eigen kijk op de " Derde Wereld " kritisch. Deze wordt verruimd en genuanceerd. Zij leren vanuit deze verruimde visie lessen en projecten uitwerken op niveau van de basisschool. - Zij nemen zelf actief deel aan vormingsprojecten terzake b.v. Studio Globo, vormingscentrum Alfa enz …

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus opv. wet. 1ste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Verstraelen Ria, Niet-gepubliceerde cursus, Turnhout, KHK, 2005- Studio Globo, - Voorbij de kleuren, een syllabus over beeldvorming, Antwerpen, Studio Globo, 2003 - Artikels uit pedagogische tijdschriften.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10250170
Code:
10250170
Vakcoördinator:
Carin Smolderen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands