Rechtsvraagstukken i.v.m. hulpverlening (2006-2007)

· Minimumvoorzieningen o Wet betreffende de maatschappelijke integratie (leefloon) · Strafrecht en strafvordering

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
· Memoriseren en parate kennis verwerven van begrippen die vaak worden gebruik (C9) · Leden van de doelgroep bijstaan in het vervullen van juridische formaliteiten met een administratieve of juridische grondslag (C9) · Beslissingen en documenten van instellingen van sociale zekerheid en andere juridische instellingen aan de cliënten kunnen uitleggen (C9) · Eenvoudige en algemene uitleg geven over wetgeving (C9) · Eenvoudig advies en raad geven (weg wijzen en doorverwijzen) over juridische acties die dienen ondernomen te worden. · Consulteren en gebruik maken van juridische bronnen. (gids en strafwetboek(C9) · Uitgebreid en zeer deskundig raad en advies geven over juridische materies zodat de leden van de doelgroep op de hoogte zijn over de verschillende juridische wegen die men kan bewandelen met voor en nadelen, zodat betrokkene een gefundeerde keuze kan maken. (C 9)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

· Vandeberg An, 2007, Wet betreffende de maatschappelijke integratie, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 25p. · Vandeberg An, 2005, · Sociale Gids deel 1, 2005, Acerta, Leuven, 40 p · Vandeberg An, 2007, Stafrecht en strafvordering, Niet gepubliceerde cursus , KH Kempen Geel, 150 p · Wetboek strafrecht,2006, Maklu Antwerpen, 500p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04231070
Code:
04231070
Vakcoördinator:
An Vandeberg
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands