Elektrotechniek (2006-2007)

Werken met SI-eenheden Ontstaan van electriciteit, begrippen i.v.m. met spanning en stroom. Weerstanden: indeling, soorten, kleurcode, formules. Wet van Ohm + toepassingen . Formules voor oplossen van gemengde schakelingen. Begrippen i.v.m. transformatoren. De generator, elektrische motoren en hun toepassingen. Driefasenspanning: opwekking, driehoekkoppeling, sterkoppeling, arbeidsfactor. Oefeningen op : wet van Ohm, wet van Faraday, wet van Pouillet, arbeid, vermogen en rendement. Gemengde schakelingen, lampenschakelingen . Schakelen van elektrische motoren. Basisbegrippen elektrische binnenhuisinstallatie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de begrippen spanning, stroom en weerstand formuleren, De studenten kunnen de basisformules uit de elektriciteit toepassen, De studenten begrijpen de Lorentzkracht en het induktie principe en kunnen dit toepassen op de transformator, de generator en de elektrische motor, De studenten moeten de werking van de verschillende verbrandingsmotoren kunnen uitleggen. De studenten moeten de constructie van de verbrandingsmotoren kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende systemen nodig voor het functioneren van een motor kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende onderdelen aan een motor herkennen + beschrijven. De studenten moeten berekeningen kunnen uitvoeren betreffende de kwaliteit van een motor. De studenten kunnen de klassieke lichtschakelingen opbouwen, De studenten begrijpen de werking van eenvoudige relaisschakelingen en kunnen deze opbouwen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigencursus. Powerpointpresentaties

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290061
Code:
03290061
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands