Gentechnologie (2006-2007)

De cursus behandelt de basistechnieken gebruikt in de DNA-technologie. Deze basistechnieken zijn: DNA bereiden en opzuiveren, restrictie-enzymdigesten van DNA, hybridisatie, agarosegelelektroforese, PCR, transformeren van plasmidenvectoren in de gewenste bacteriegastheer en heterologe proteïne-expressie. In een tweede niveau van de cursus komen dan de eenvoudige en hoogtechnologische biomedische toepassingen en analyses, geënt op deze basistechnieken, aan bod. Zo zal het gebruik van DNA-chips, kwantitatieve PCR, automatische sequentie-analyse geïllustreerd worden. Ten slotte wordt de het principe van 'kloneren' aangeleerd en zal getoond worden hoe deze techniek het fundament vormt voor de expressie van heterologe eiwitten in micro-organismen. De cursus sluit nauw aan bij het labo gentechnologie van het 2de jaar BLt. Ten slotte bereidt de cursus de FBLt-studenten voor op de cursus gentechnologie van het derde jaar. .

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
-Studenten kunnen de verschillende stappen van alle basistechnieken, die in de cursus onderwezen worden, doorgronden en kunnen deze stappen verklaren op moleculaire en cellulair niveau. -Studenten kennen de werking van verschillende enzymen, betrokken bij transcriptie, translatie en replicatie van DNA en kunnen hun werking extrapoleren naar in vitro systemen (bv nucleïnezuurisolatie, PCR, cDNA-synthese, sequeneren van DNA,...) . -De studenten kennen de technieken om nucleïnezuren te analyseren en te detecteren (restrictie-enzymdigesten, gelelektroforese, hybridisatie, Q-PCR, sequeneren) en kunnen een aantal toepassingen uit het werkveld toelichten (bv opsporen, identificeren en typeren van (pathogene) micro-organismen, mutatiedetectie in erfelijke aandoeningen en kanker, genetische profielen,..). -Studenten leggen duidelijk het verband tussen theorie en praktijk (labo gentechnologie) die in hetzelfde semester onderwezen wordt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie 'moleculaire biologie -2 BLt'

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Hendriks, Lydia - niet gepubliseerde cursus Gentechnologie-basistechnieken' Toledo: Powerpoint presentaties en links naar belangrijke websites (elektronisch aangeboden)

C. Aanbevolen leermiddelen

BROWN, T.A., Gene cloning and DNA analysis, an introduction, Chapman and Hall, London, 5th ed (2006) ISBN 978140511121-x

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat uit een schriftelijk deel waarbij 2 of meer basistechnieken aan de hand van schema's uitgelegd dienen te worden. Het mondelinge deel bestaat uit een 'geïntegreerde vraag' waarbij de kennis uit verschillende hoofdstukken moet gecombineerd worden. Op Toledo staan kennisvragen om de cursus te studeren en er worden ook voorbeelden van de geïntegreerde mondelinge vraag gegeven. Deze laatste wordt opgelost tijdens de les. Het schriftelijk en mondelinge deel tellen voor evenveel punten mee.
OA:
06021161
Code:
06021161
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands