nieuwe materialen (2006-2007)

Kunststoffen - Opbouw van kunststoffen, hoofdindeling en verkorte aanduiding - Thermoplasten, thermoharders, elastomeren en toeslagstoffen - Bespreking van de 15 belangrijkste thermoplasten en de 5 belangrijkste thermoharders - Mechanische eigenschappen van kunststoffen - Verwerkingstechnieken voor thermoplasten en thermoharders - Extrusietechnieken en spuitgieten Lijmen - Voor- en nadelen, wanneer toe te passen - Een tiental belangrijkste soorten lijmen worden besproken op chemisch en fysisch vlak evenals hun toepassingen. - Belastingsvormen en verwerkingstechnieken voor lijmen Aluminium - Voordelen bij toepassing van aluminium - Fysische, chemische en mechanische eigenschappen van aluminium - Verwerkbaarheid, verbindingstechnieken, extrusie en giettechnieken Roestvaststaal, zink, hitte bestendige en titanium - Waaraan moet staal voldoen om roestvast te zijn, legeringen en aanduidingen - Fysische, chemische en mechanische eigenschappen - Verwerking, corrosiekenmerken - Keuze en toepassingen Deklagen - Wat zijn deklagen, opbouw, voorbereiding en hechting - De verschillende verfsystemen en de manier van aanbrengen - Bekleden vanuit poedervormige toestand - Bekleden vanuit gas- of dampvormige toestand - Bekleden vanuit geïoniseerde toestand (galvaniseren en anodiseren).

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
De studenten zijn in staat: - materiaalkeuzes te maken op basis van belastingsvormen (trek-druk, buiging, puntbelasting) - materiaalkeuzes te maken die bestendig zijn aan uitwendige inwerking van chemische, UV en thermische belasting - goed onderscheid te maken zowel op gebied van toepassing, als de verwerking van thermoharders en thermoplasten De studenten hebben een inzicht in: - problemen bij de verwerking van aluminium, roestvast staal en speciale metalen - lijmen als verbindingstechniek - inzicht in het nut en de toepasbaarheid van diverse deklagen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De meest gebruikelijke scheikundige elementen Mechanische proeven op materialen Warmtebehandeling van staal Belastingsvormen van apparaten en constructies.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Mol Raymond (2004) Nieuwe Materialen Deel 1 en 2. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel 350 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201340
Code:
03201340
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands