analoge en digitale technieken (2006-2007)

Het vak omvat twee grote delen: combinatorische schakelingen en de uitbreiding naar de sequentiële schakelingen. Combinatorische schakelingen leer je ontwerpen door de Booleaanse vergelijkingen op te stellen, te vereenvoudigen en praktisch te realiseren d.m.v. bijvoorbeeld de 74xx reeksen. Je leert deze combinatorische schakeling kunt opbouwen tot een digitale basisbouwstenen, zoals MUX, comparator,... . Het tweede deel legt de nadruk op de verschillende digitale geheugenblokken (flip-flops, latches) die gebruikt worden voor de ontwikkeling van schuifregisters, tellers (synchroon en asynchroon, modulo en binair of decimaal) en uiteindelijk de finite state machines (sequentiële logica, synchroon en asynchroon). Tenslotte leer je verschillende mogelijkheden kennen om de analoge met de digitale wereld te verbinden : AD en DA convertoren.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus powerpointpresentaties

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
OA:
03200851
Code:
03200851
Vakcoördinator:
Peter Slaets
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands