robotica (2006-2007)

Wat is een robot? Studie van diverse robotconfiguraties. Voor- en nadelen. - RRR, RRT, RTT, TTT Opbouw van een industriële robot. De kogelschroefaandrijving. De rollende precisierechtgeleidingen. - de kogelbus - prismatische geleidingen De harmonic drive reductor De klassieke aandrijfcomponenten De grijpers van een robot. - opbouw - wisselsystemen Krachtsensoren Visiesystemen - product, Peripherie - beeldverwerking Lassen met een robot - Lassensoren, lasproces - Eisen gesteld aan de robot Verfspuiten met een robot Montage met een robot.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
Studenten kunnen - een industriële robot bedienen en programmeren. - een ontwerp en analyse van een robotprogramma uitvoeren. Studenten kennen - de communicatie tussen de robot en de robotomgeving. Studenten - weten wat een robot is en kennen de mogelijkheden ervan - weten en kennen de mogelijkheden van visiesystemen, krachtsensoren en robotgrijpers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Ruimtelijk inzicht Basiskennis mechanica en sterkteleer Coördinatentransformaties

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2006, Cursus Robotica, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Teksten op de J-schijf

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voorbereiding Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen.
OA:
03201481
Code:
03201481
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands