Pompen en ventilatoren (2006-2007)

1. Pompen - Algemene beginselen - Soorten pompen - Pomp- en leidingskarakteristiek - Schakelen van pompen/leidingen - Dampspanning, NPSH - Pompafdichtingen 2. Ventilatoren - Werking - Karakteristieken - Regeling

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica kan technische begrippen i.v.m. pompen en ventilatoren verklaren; - De bachelor in elektromechanica kan de essentie aangeven van basiswetten in de hydrostatica en de hydrodynamica; - De bachelor in elektromechanica kan toepassingen van de wet van Bernouilli bespreken; - De bachelor in elektromechanica kan het verband tussen druk en debiet bij een pomp berekenen en de vermogens bepalen. - De bachelor in elektromechanica kan de karakteristieken van een pomp en een ventilator bespreken en gebruiken; - De bachelor in elektromechanica kan de oorzaken en de gevolgen van cavitatie toelichten; - De bachelor in elektromechanica kan aangeven wat het gevolg is van serie en parallelschakelen van pompen; - De bachelor in elektromechanica kan de verschillende regelmethodes van een ventilator verklaren; - De bachelor in elektromechanica kan de voor- en nadelen van de verschillende ventilatoren verwoorden;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Moonen Luc, 2004, cursus Pompen en ventilatoren. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210562
Code:
05210562
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands