Dieetleer (2006-2007)

De cursus dieetleer start met een algemene inleiding rond dieetvoeding, waarna de verschillende dieetadviezen aan bod komen. Dieetadviezen bij obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, ondervoeding, nierziekten en gastro-intestinale aandoeningen worden besproken in theorie en praktijk. Hierbij wordt steeds een link gelegd tussen de ziekte en het dieet. De studenten leren een gepaste dieetbehandeling opstellen en het dieetadvies vertalen naar een praktijksituatie. Hierbij worden verschillende stappen doorlopen gaande van gegevensverzameling, probleemanalyse, algemene en praktische adviezen tot begeleidingstips. De studenten leren op een objectieve manier informatie verzamelen over dieetproducten, deze producten kritisch beoordelen, inschakelen in een dieet en adviezen formuleren over het gebruik van deze producten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
- De studenten kunnen een verband leggen tussen de pathologie en het dieetadvies. - De studenten kunnen voor de verschillende diëten de indicaties en de dieetkenmerken beschrijven en vertalen in een dieetadvies. - De studenten kunnen informatie verzamelen over dieetproducten en deze producten kritisch evalueren. - De studenten kunnen deze dieetproducten op een verantwoorde manier inschakelen in een dieet en begeleidende tips formuleren over het praktisch gebruik ervan. - De studenten kunnen recente tendensen in de productontwikkeling en de klinische diëtetiek opvolgen en kritisch analyseren om op basis hiervan adviezen continu bij te sturen. - De studenten kunnen wetenschappelijke informatie over voeding vertalen in een praktisch dieetadvies.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: productinformatie dieetproducten

B. Verplichte leermiddelen

Huysmans Veerle, 2006. Dieetleer. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Becker-Woudstra et al, 2006, Het diëtistisch consult met DVD, Uitgeverij Lemma productinformatie van dieetproducten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
06021780
Code:
06021780
Vakcoördinator:
Veerle Huysmans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands