Organisatieverandering (2006-2007)

- Organisatieverandering o Van concept tot uitdaging o Werken aan organisatieverandering - Kwaliteitszorg o Kwaliteitsontwikkeling o Kritieke succesfactoren o Modellen en instrumenten

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan vanuit wetenschappelijke en praktijktheoretische inzichten veranderingsprocessen beschrijven en analyseren. De studenten kan op een verantwoorde manier een rol opnemen in de veranderingsprocessen van de organisatie waarin hij zich beweegt. De student kan kwaliteitszorg als fenomeen kritisch bespreken en in concrete organisaties analyseren. De studenten kan een rol opnemen in de kwaliteitsontwikkeling van een concrete organisatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een grondige kennis van algemene inzichten van organisatiekunde is vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Handboek: Cuyvers Guido, 2000, Integrale organisatieverandering. Nelissen, Soest, 256 p. . - Cursustekst ‘Kwaliteitsontwikkeling’

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04232170
Code:
04232170
Vakcoördinator:
Katrien Seynaeve
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands