Stage (2006-2007)

In elk jaar van de opleiding loop je stage. Met deze stage-ervaringen verwerf je de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in de lagere school. In het tweede jaar ligt de klemtoon op het verder bekwamen in klasmanagement en het begeleiden van kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Je zal je verdiepen in de problematiek van de overgang kleuterschool - lagere school en lessen geven rond aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. In het kader van zorgverbreding zal je eenvoudige leer- en gedragsmoeilijkheden leren onderkennen en eerste stappen zetten in het begeleiden hiervan. Je leert differentiƫren in functie van de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Je zal tevens een aanzet krijgen om het zelfstandig leren van kinderen te bevorderen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Je bent in staat om leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen te begeleiden. Je bent in staat om kinderen te begeleiden in hun opvoedingsproces. Je bent in staat om tot een vlotte klasorganisatie te komen. Je bent inhoudelijk expert om de verschillende vakken op een inzichtelijke manier over te brengen. Je bent in staat om te reflecteren op je eigen leerproces. Voor een nauwkeurige invulling verwijzen we graag naar het stage-informatieboek waar de leerlijn van 1 Balo naar 3 Balo gedetailleerd is uitgeschreven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beschikt over de basisvaardigheden zoals ze zijn aangegeven in de leerlijnen van het stage-informatieboek.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Stageinformatieboek + noodzakelijke documenten. Je stageboek met lesvoorbereidingen en reflecties zijn een neerslag van je leerproces.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

Je loopt stage in alle graden van de lagere school. Er wordt voor voldoende voorbereidingstijd gezorgd. We verwachten vooral een zelfgestuurd leerproces, maar op vastgestelde tijdstippen is/zijn er individuele begeleiding of ateliers. Na elke stage krijg je feedback van mentor en/of lector om het eigen leerproces te kunnen optimaliseren.

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De stages worden permanent opgevolgd en geƫvalueerd. In juni is er een synthese-evaluatie, waar het definitief stagecijfer wordt toegekend. Voor stage is er dus geen derde examenperiode mogelijk. Voor een gedetailleerde beschrijving van de afspraken verwijzen we naar het stageinformatieboek
OA:
11260860
Code:
11260860
Vakcoördinator:
Nicole Koevoets
Semester:
1+2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands