Nederlandse correspondentie (2006-2007)

De studenten schrijven diverse soorten handelsbrieven: herinneringsbrieven, slechtnieuwsbrieven, klachten, klachtenbehandeling.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het 1ste jaar bereikt heeft, kan de lessen volgen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

PALM-HOEBE, LOOIJMANS; Effectieve Zakenbrieven; Wolters Noordhoff; 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08270220
Code:
08270220
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands