Fruittechnieken (2006-2007)

Trekker en hefmast Cirkelmaaier, strokenpoetser en versnipperaar Werktuigen voor intern- en extern transport Pneumatische snoeiapparatuur Palloxen voor de fruitteelt Spuitmachines en spuittechniek Sorteren en sorteermachines Oogsten (technieken) en oogsttechnieken Nachtvorst en nachtvorstwering in de fruitteelt Hagel en hagelbescherming in de fruitteelt Leren omgaan met en een beschrijvende opbouw geven van technische apparaten zoals: - motorrugnevelaar, rugspuit en veiligheidsmaskers, spuitmachines, spitmachine, perspottenmachine, frees, foginstallatie, sorteermachine

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten moeten de toepassing van de praktisch belangrijke machines en technieken kunnen weergeven en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden inzien. Studenten kunnen werken met en kennen de opbouw van een aantal technische apparaten op het tuinbouwbedrijf. Studenten begrijpen de aanwezige automatisatie op het schooltuinbouwbedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2006, Fruittechnieken, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 450p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292230
Code:
03292230
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands