Beroepsethiek (2006-2007)

Legitimatie van het sociaal cultureel werk Grondhouding van de SCW’er Ethische dilemma’s in het handelen van de SCW’er Legitimatie van acties

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
Toelichting:
- De SCW’er kan een eigen visie op de relevantie van het sociaal cultureel werk opbouwen vanuit confrontatie met andere visies. - De SCW’er kan kritisch reflecteren op zijn eigen handelen en conflicterende waarden benoemen en bevragen. - De SCW’er kan zijn eigen professioneel handelen via argumentatie legitimeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Janssens, Daniël, 2006, Nota's bij de werkcolleges beroepsethiek, KH Kempen, Geel. Larock, Yves (red), 2005, Spoor zoeken. Handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen, Gent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
04232041
Code:
04232041
Vakcoördinator:
Daniël Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands