Microcontrollers 2 (2006-2007)

Programmastructuren Het programmeermodel van de PIC16F84 Het statusregister Input - output met de PIC16F84 De Timer TRM0 van de PIC16F84 Interrupts In-Circuit Serial Programming van de PIC16F8 Eenvoudig ontwerp met de PIC16F84 Seriƫle communicatie met de PIC16F84 Sturing van een LCD display PWM De instructieset van de PIC16F84 PICee-ontwikkelsysteem Aansturing van Quad 7-segment dispay HD44780U (LCD-II) PICmicro Microcontroller development board

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan met een microcontroller schakelingen afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert - De bachelor in elektronica-ICT kan de verschillende microcontrollers herkennen en het nut van de verschillende componenten communiceren. Hij kan er ontwerpen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen microcontroller een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen. Hij kan met behulp van de microcontroller als hoofdcomponent een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussn gevolgd - microcontrollers 1 Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - microcontrollers 1 Studenten bezitten de volgende competenties -microcontrollers 1

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

cursus microcontrollers PIC16F84

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210311
Code:
05210311
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands