Muzikale opvoeding (2006-2007)

In het tweede jaar wordt verder gewerkt aan je eigen muzikale vaardigheden. Dit omhelst
- verdere ontwikkeling van je eigen stem en uitbreiding van het liedrepertoire voor de basisschool - verdere ontwikkeling van je instrumentaal spel als hulp bij je onderwijstaak
In de lessen didactiek komen volgende onderwerpen aan bod
- Het verkennen van de verschillende klankeigenschappen met aandacht voor toepassingen in het basisonderwijs - Muziekbeluisteren - Grafische notatie - Meerstemmigheidsontwikkeling in het lager onderwijs - Het gebruik van ritmische Orff instrumenten in complexere contexten - Het gebruik van melodische Orff instrumenten in het lager onderwijs - Het integreren van twee muzische domeinen binnen het vak muziek

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
Toelichting:
Om dit vak te volgen in het tweede jaar dien je de leerstof van het eerste jaar te beheersen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Leerplan muzische vorming (muzikale opvoeding)

B. Verplichte leermiddelen

Muzikale Opvoeding Eigen cursusmateriaal + Deelleerplan Muzikale opvoeding 1999

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • Andere: Monitoraten

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De leerstof wordt getoetst in een mondeling examen in de tweede zittijd. (juni) Dit examen bevat ;
 • een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding voor het didactisch gedeelte
 • een examen van de vaardigheden (zang + bespelen van een muziekinstrument)
Voor de studenten die dit nodig hebben worden er monitoraten ingericht.
OA:
11260851
Code:
11260851
Vakcoördinator:
Kris Appeltans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands