Fiscaal recht - personenbelasting (2006-2007)

1) In eerste instantie wordt verklaard wie aan de personenbelasting is onderworpen, m.a.w. het toepassingsgebied van de personenbelasting wordt afgebakend; 2) Berekening PB: samenstelling van de belastbare netto-inkomsten, aftrekbare bestedingen, HQ, cumul/decumul (gemiddelde aanslagvoeten), belastingvrije sommen, progressievoorbehoud i.v.m. buitenlandse inkomsten, voorafbetalingen en bonificatie, aftrek bouwsparen en lange termijnsparen; aftrek energie-uitgaven, belastingkredieten, afzonderlijke aanslagen, weerslag van de huwelijksvermogensstelsels... 3) Buitenlandse inkomsten - basisbeginselen uit de verdragen ter vermijding van de dubbele belasting; 4) Fiscaliteit van de loontrekkende 5) woonfiscaliteit (kapitaalaflossingen, interestaftrek, onroerende voorheffing...) 6) Enkele procedureregels

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen de personenbelasting manueel berekenen en kunnen de aangifte invullen. De studenten kunnen de logica van de rechtsregels verklaren en kunnnen uit verschillende opties de meest optimale keuze maken voor de belastingplichtige

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: database fisconet en fiscalc

B. Verplichte leermiddelen

Geert Van Eynde, 2004, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 120 p. Oefeningenbundel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Oplossen van casussen
OA:
08271600
Code:
08271600
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands