Pediatrische pathologie (2006-2007)

De belangrijkste pediatrische medische probleemgebieden worden behandeld, evenals de belangrijkste pediatrische infectieziekten, zodat elke student basiskennis ontwikkelt met betrekking tot de pediatrische pathologie. In een apart luik wordt het prenatale leven bestudeerd, tot en met de bevalling.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
  • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
  • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

Powerpoint presentatie.

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282050
Code:
07282050
Vakcoördinator:
Helene Offeciers
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands