Bewegingsopvoeding (2006-2007)

In elk van de volgende domeinen werk je aan je eigen vaardigheid, krijg je oefenstof aangeboden naar de lagere school toe en verwerf je de specifieke didactiek:
 • Zwemmen
 • Dans
 • Bewegingsexpressie
 • Strand -en duinspelen
 • Bewegingsintegratie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
De student kan: C1:
 • een gepast en aantrekkelijk bewegingsaanbod/-impulsen geven aan de kinderen rond volgende onderwerpen: zwemmen, dans -en bewegingsexpressie, strand -en duinspelen en bewegingsintegratie.
C2:
 • een veilige en aantrekkelijke bewegingssituaties aanbieden.
 • het zelfbeeld en het individueel welbevinden van de kinderen bevorderen.
 • aandacht besteden aan elementaire sociale vaardigheden.
C3:
 • zijn inzicht in de bewegingsontwikkeling bij kinderen toepassen in zinvolle bewegingsactiviteiten.
 • informatiebronnen raadplegen en zinvol gebruiken.
C4:
 • stimulerende, veilige bewegingsspelen en -situaties opbouwen rond volgende onderwerpen: zwemmen, dans -en bewegingsexpressie, strand -en duinspelen en bewegingsintegratie.
 • bewegingsactiviteiten zinvol plannen.
C5:
 • gegeven bewegingsactiviteit kritisch bevragen wat betreft inhoud, begeleiding en leereffect.
 • reflecties noteren en verbeteringsacties aangeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student kan zwemmen.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursus van de lector.
 • Leerplan bewegingsopvoeding.
 • Deelleerplan bewegingsexpressie.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11260850
Code:
11260850
Vakcoördinator:
Inge Van Gils
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands