Zelfmanagement (2006-2007)

Je leert samen met een coach-trajectbegeleider reflecteren over je sterke en zwakke kanten, je motivatie en leerstijl, opdat je geleidelijk zelf je eigen studietraject kan bepalen en managen. Op die manier proberen we jouw verantwoordelijkheidszin aan te scherpen en het persoonlijk traject van elke student te optimaliseren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: Zelfmanagementdocument en persoonlijk ontwikkeling
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

De student gaat in gesprek met een coach-trajectbegeleider
OA:
08280000
Code:
08280000
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands