Stage (2006-2007)

praktijkervaring in palliatieve setting

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • paper/werkstuk
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07284440
Code:
07284440
Vakcoördinator:
Lore Kayaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands