analoge CMOS-ontwerpen pract (2006-2007)

Basiskennis SPICE simulator: -DC -AC -Transiƫnt -Ruis -Gevoeligheid (Monte Carlo) -Lineariteit

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan SPICE simulatoren gebruiken om elektronische schakelingen te simuleren. Hij kan het gedrag van de schakeling met een simulator verifieren, en dit op gebied van DC, AC, transient, ruis, gevoeligheid, lineariteit, vermogenverbruik, e.d.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus SPICE simulator

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege
  • groepswerk
  • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

  • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03203150
Code:
03203150
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands