Algemene ergotherapie praktijk (2006-2007)

Er worden praktijkopdrachten gegeven rond de thema's: empathie, vertrouwen, observatie, teamwerk en motivatie. Op een ervaringsgerichte manier leren de studenten deze items kaderen binnen de opleiding. De stageverslaggeving wordt opgesplitst in verschillende onderdelen die aan de hand van casussen worden ingeoefend. Er is ook een persoonlijke verslaggeving voorzien waarin de studenten leren om zichzelf te evalueren en hun werkpunten aan te duiden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliĆ«nt.
Toelichting:
1.De studenten zien de samenhang tussen de 4 doelgebieden van het ergotherapeutisch werkveld om zo tot 'n duidelijk beroepsprofiel te komen. 2.De studenten kunnen zichzelf toetsen aan het ergotherapeutisch beroepsprofiel om gerichter hun verdere studiekeuze te kunnen bepalen. 3.De studenten zijn in staat om theoretische stageverslagen te schrijven om hun systematisch ergotherapeutisch handelen te kunnen sturen. 4.De studenten kennen de verschillende elementen van groepswerk en kunnen in kleine groepjes samenwerken als voorwaarde om tot teamwerk te komen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Ann Van Uytsel, Mark Steensels, 2003, Algemene ergotherapie praktijk. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

permanente beoordeling: een actieve houding, aanwezigheid en reflecties mbt het beroep. individuele taak: een persoonlijke verwerking van de stageverslaggeving mondelinge examen: de individuele taak kunnen kaderen binnen de opleiding en binnen een gewenste beroepshouding. Studenten kunnen steeds met vragen terecht via mail en ze krijgen persoonlijke feedback op hun verslaggeving.
OA:
06022161
Code:
06022161
Vakcoördinator:
Ann Van Uytsel
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands