uitvoeringstechnieken pract (2006-2007)

Wat is een CNC machine, hoe werkt ze, wat zijn de voornaamste componenten Overzicht van de gereedschappen, toepassingsgebied en verspaningstechnieken De geometrie- en machine codes, basisprogrammatie Uitvoeren radiuscompensatie als freesbewerking Programmatie van boorcycli, freescycli en positioneringscycli. Opstarten van een programma op de CNC machine, doorsturen van programma's, zetten van het nulpunt, gereedschappen, gereedschapsafmetingen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten hebben een algemene kennis van de verspaningsparameters De studenten zijn in staat: - de structuur voor de productie van werkstukken op een CNC freesmachine op te stellen, - een keuze te maken van de gereedschappen en het schrijven van een CNC programma voor het frezen, - opstart van een programma op de machine, met inbreng van nulpunten en gereedschappen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Begrippen van krachten, snelheden en vermogens Begrip van de eigenschappen van metalen Ruimtelijk inzicht. Basiskennis van freesbewerkingen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Raymond Van Mol / Willy Swinnen (2006) Labo CNC. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 139p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03200890
Code:
03200890
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands