Melkveeteelt - TLO (2006-2007)

De bedrijfsontwikkeling van het melkveebedrijf: de arbeidsproductiviteit optimaliseren. De melkproductie: invloed op rendabiliteit, invloedsfactoren op melkproductie, op vetgehalte, op eiwitgehalte De uitbatingvoorwaarden: opfok van jongvee, afkalfpatroon, veevoeding, ruwvoederopname, droogzetten, het melken en de melktechniek, tussenkalftijd, hygiëne De gezondheid van de dieren: ziekten en stoornissen bij volwassen vee, bij opfok, specifieke problemen: reproduktiestoornissen, mastitis, klauwproblemen, stofwisselingsziekten, parasitaire ziekten Melkwinning: melkproductie en lactatie, vervangings- en uitstootpercentage, vruchtbaarheid Oogsten maisproefvelden Droogzetten van melkvee, onthoornen van kalveren en verwijderen van bijspenen Veiligheid: weideafrastering Melkkwaliteit, praktisch melken en arbeidstijden De mineralenbalans Bedrijfsbezoek: proefbedrijf rundvee waaiboerhoeve, Comité voor melkkwaliteit, Verbond voor veeziektebestrijding Gebruik van de graslandkalender

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Verwerven van inzichtelijke kennis in de theoretische achtergronden van de zootechnie/fytotechnie. Het vertalen en het rationeel omvormen van de theoretische achtergronden naar een praktische rationele productievorm. Het voortdurend economisch analyseren van de gestelde acties en ondernemingen t.a.v. de teelt. Het integreren van de verschillende leerstofonderdelen tot een geheel van een rationeel economische specialisatie. Praktische handvaardigheden verwerven in functie van een modern melkveebedrijf. Verwerking en verzamelen van bedrijfsgegevens.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292401
Code:
03292401
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands