XML en Webservices (2006-2007)

 • XML: "Well-formed" XML documenten schrijven
 • XML documenten valideren met DTD
 • XML documenten valideren met XML-schema
 • XML documenten transformeren met XSLT
 • RSS
 • Tree-based programmeren met DOM
 • Event-based programmeren met de SAX-interface
 • Webservices - SOAP
 • Ajax

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan gegevens behandelen. De student kan analyseren. De student kan oplossingen uitwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft het opleidingsonderdeel Web-en Officeapplicaties in het tweede jaar met succes afgelegd.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal samengesteld door de docenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02242751
Code:
02242751
Vakcoördinator:
Christel Maes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands