Controleleer (2006-2007)

I.Theoretische aspecten Inleiding Wat is accountantsonderzoek Beroepsinstituten opdrachten van accountants en revisoren I II.Externe controle Institutionele aspecten Algemeen aanvaarde controlenormen Algemene controlemethodologie Doelstellingen van de externe controle Controleonderzoek Controlewerkpapieren Dossierbeheer Auditrapport III.Praktische gevallenstudies Elke gevallenstudie behandelt een bepaalde rubriek van de jaarrekening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten verwerven het theoretisch kader waarbinnen audit zich situeert - studenten verwerven meer specifiek het theoretisch kader waarbinnen financiële audit zich situeert - studenten kennen de structuur van de beroepsverenigingen binnen het accountancy beroep - studenten kennen het financieel audit proces - studenten kunnen het theoretisch kader toepassen op de verschillende balansrubrieken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben met succes de cursus algemeen boekhouden (niveau 1 bedrijfsmanagement) gevolgd.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

R. DRIES, R,e.a. Handboek Auditing, Mortsel, Intersentia DE LEMBRE, E. Praktische gevallenstudies accountantscontrole Deurne, Wolters - Plantyn DRIES, R.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241160
Code:
02241160
Vakcoördinator:
Lea Linten
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands