grafisch ontwerpen pract (2006-2007)

Het onderdeel "Grafisch ontwerpen 3D-CAD: Autodesk Inventor Professional" behandelt het parametrisch 3D-ontwerp van onderdelen (parts). De cursus behandelt zowel het modelleren met een volumemodel (solid) als met een oppervlakkenmodel (surface). Vanuit het model genereert men aanzichten, details en doorsneden met maataanduiding, maattoleranties, oppervlakteruwheid en vorm- en plaatstoleranties. Verder worden berekeningen van spanningen, vervormingen en eigen frequenties gemaakt met de eindige elementenmethode van Inventor Professional. Ten slotte wordt een assemblage, de presentatie van de montagevolgorde en de ploftekening gemaakt van een eenvoudig product.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
 • De studenten kunnen een (parametrisch) volume- of oppervlaktemodel ontwerpen m.b.v. een CAD-pakket.
 • De studenten kunnen van een volumemodel een volledige tekening genererenen inclusief ruwheidstekens, maat-, vorm- en plaatstoleranties.
 • De studenten kunnen een onderdeel analyseren op sterkte of eigenfrequenties met behulp van de eindige elementenmethode.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
 • De studenten kunnen een tekeningdossier (monotekeningen, een stuklijst, een samenstellingstekening of ploftekening en eventueel een presentatie van de montagevolgorde) van een eenvoudig product samenstellen.
 • A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  • De studenten kunnen een tekening met verschillende aanzichten en details voorzien van maataanduiding en maattoleranties opstellen met behulp van een CAD-pakket.
  • De student kan eenvoudige praktische constructies (balken , machine-onderdelen) narekenen of ontwerpen.

  A. Type

  • cursus

  B. Verplichte leermiddelen

  Eigen cursus: Grafisch ontwerpen: Practicum 3D-CAD

  C. Aanbevolen leermiddelen

  Handleiding Inventor beschikbaar op Toledo Boeklagen R. (2005). Inventor 10: Computer Ondersteund Ontwerpen. Nijmegen: TEC / CADCollege. www.inventorwizard.be

  A. Types

  • labo en werkcollege

  B. Omschrijving

  A. Types

  • permanente evaluatie

  B. Omschrijving

  • De studenten leveren de afdruk van hun tekening of sterkteberekening in (opdracht per les of per twee lessen).
  Stapsgewijs uitgeschreven oprdachten in de cursus. Docent geeft ondersteuning bij problemen.
  OA:
  03200880
  Code:
  03200880
  Vakcoördinator:
  Rudy Vervoort
  Semester:
  2
  Studiepunten:
  0
  Onderwijstaal:
  Nederlands