Luchtvervoer (2006-2007)

De cursus luchtvervoer behandelt de eigenheid van het luchtvervoer in relatie tot de andere vervoersmodi (juridische aspecten,aansprakelijkheidsregeling en schadeloosstelling).In de cursus komen de praktische aspecten van de IATA-rules en procedures uitgebreid aan bod waarbij in het bijzonder de rol van de IATA-agent belicht wordt . Het luchtvervoer in al zijn facetten in de logistieke keten kunnen inpassen is voor de beginnende logisticus het uitgangspunt. Via bedrijfsbezoeken luchthavens en luchtvrachtagenten in binnen en buitenland komen we tot een verregaande integratie van theorie en praktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-Studenten kunnen de plaats van luchtvracht in de logistiek keten definiƫren . -Studenten kunnen een keuze voor luchtvervoer vanuit logistiek standpunt analyseren. -Studenten kunnen de verantwoordelijkheid van de verschillende partners in het internationaal luchtvervoer van goederen duidelijk aflijnen. -Studenten kunnen de verschillende verantwoordelijkheden analyseren en omzetten in termen van logistieke kosten -Studenten kunnen de verschillende technische aspecten van het luchtvrachtgebeuren hanteren om te komen tot de juiste tarifering. -Studenten kunnen de nodige documenten die nodig zijn voor de verzending van goederen door de lucht selecteren en invullen. -Studenten kunnen de practische werkwijze voor de verzending van een luchtvrachtzending uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis dan de voorkennis die in voorafgaande jaren is verworven is vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

PONET, F.1985, De overeenkomst van Internationaal Luchtvervoer, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen Via Toledo wordt een lijst met boeken en tijdschriften up to date gehouden. Daarnaast wordt de actualiteit in het luchtvrachtgebeuren op de voet gevolgd diverse nieuwsbrieven.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

De studenten voeren in het kader van hun portfolio op regelmatige basis specifieke kleine opdrachten uit die verbredend werken t;a;v. de gedoceeerde materie.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241400
Code:
02241400
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands