elektriciteit oef (2006-2007)

Elektrostatica - Elektrische ladingen en krachtwerking - Het elektrisch veld: veldsterkte - Elektrische capaciteit en condensatoren Elektrodynamica - Elektrische stroom en stroomdichtheid - Wetten van Ohm en Pouillet - Energiebronnen: spannings- en stroombronnen - Wet van Ohm voor een gesloten keten - Wet van Joule - Elektrische netwerken: Kirchoff, superpositie, Thevenin & Norton - Brug van Wheatstone - Laden en ontladen van condensatoren in gelijkstroom - Magnetisme - Magnetisch veld en flux - Magnetisch veld en magnetische krachtwerking - Lorentzkracht, Laplacekracht, draaimoment met toepassingen - Wet van Ampère voor het magnetisch veld - Berekening van de magnetische veldsterkte opgewekt door stroom in een rechte geleider, in een solenoïde en in een torus

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen kunnen oplossen. Eenvoudige goniometrische formules. Ruimtelijk voorstellingsvermogen. Vectorrekenen: scalair en vectorieel product.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Oefenopgaven Elektriciteit - Walter Mertens, Roger van Asbroeck, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

Tijdens de contactmomenten worden typeoefeningen in samenwerking met de studenten voorgemaakt. Zij worden gestimuleerd om mee te denken. Daarnaast kunnen de studenten zelfstandig (eventueel met hulp van de docent) oefeningen oplossen.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Buiten de contacturen kunnen de studenten steeds afspraken maken voor bijkomende uitleg / hulp.
OA:
03200051
Code:
03200051
Vakcoördinator:
Walter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands