analoge ontwerpen (2006-2007)

Analoog filterontwerp: -Laagdoorlaatfilter -Hoogdoorlaatfilter -Banddoorlaatfilter -Bandsperfilter - Implementatie van Butterworth, Chebyshev (I-II), elliptische en Besselfilters. -Actieve en passieve implementaties -Implementatie via laddernetwerken

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan een beschrijving geven van analoog filterontwerp. Hij kan een geschikt analoog filter kiezen en ontwerpen voor een gegeven specificatie. Hij kan dit doen voor laag- en hoogdoorlaatfilters, banddoorlaat- en bandsperfilters. Hij kan ook de geschikte implementatie kiezen (passief, actief, LC) en ontwerpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cusus 'Selectieve versterkers', Jan Cluysen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03203153
Code:
03203153
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands