Project informatica (2006-2007)

Maatschappelijke aspecten van de computer. Wat is een: database (Access XP), spreadsheet (Excel XP) Computerhardware: toetsenbord, muis, laserpen, scherm, schermresolutie, intern geheugen, extended, expanded, geheugenadressering en -beheer, drives, tapestreamers, printers en plotters, scanners, modems. Analyse van een eenvoudig probleem (algoritmes) Internet: geschiedenis, browser, provider, search, e-mail Toepassen van Windows, Toepassen van de belangrijkste commando's van een: database (Access XP), spreadsheet (Excel XP) Analyse van een eenvoudig probleem. Het oplossen van dat probleem met Access XP of Excel XP Het opzoeken van informatie via Internet.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten het probleemoplossend denken ontplooien. De studenten leren inzicht te verwerven in mogelijke computertoepassingen. De studenten leren onderscheiden van wat kan en niet kan met één of ander computerprogrammapakket. De studenten leren internet vlot gebruiken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Beschikken over een basiskennis van MS-Office (Word - Excel) en in staat zijn die kennis toe te passen.

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Borgers Willy, Informatica voor niet-informatici; Geel: Campinia Media vzw, 2002; Roger Frans, Excel 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002; Roger Frans, Access 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002; Roger Frans, Word 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002;

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292040
Code:
03292040
Vakcoördinator:
Willy Borgers
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands