Ziekenhuispathologie deel 1 (2006-2007)

Deze onderwijsactiviteit brengt je de principes van de medische pathologie bij, waarbij je een overzicht krijgt van de algemene aspecten van de voornaamste inwendige stelsels. Volgende thema's komen aan bod (algemene- en basisprincipes): - houding en beweging - circulatie - ademhaling - spijsvertering - uitscheiding van afvalstoffen - hormonaal stelsel.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Interne geneeskunde, niveau 4 en 5 uit de reeks Bouwstenen voor onderwijs in de gezondheidszorg, drs J.T.E. de Jong, drs D.J.M. de Vries, dr. M.J. Zaagman-Van Buuren, Uitg. Bohn, Stafleu, Van Loghum, Houten/Diegem 2003

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282070
Code:
07282070
Vakcoördinator:
Nicky Lembrechts
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands