Moleculaire biologie (2006-2007)

Moleculaire Biologie is in deze opleiding voornamelijk gericht op een kennismaking van de basis van de bacteriële genetica om zo een vergelijking te kunnen maken met de eukaryote cel.. De structuur van DNA en RNA wordt gedetailleerd bestudeerd evenals de mogelijkheden bij bacteriën voor DNA-overdracht zoals conjugatie, transformatie en transductie. Bacteriële processen zoals replicatie en genexpressie worden ontrafeld om zo een beter beeld te krijgen van het functioneren van een bacteriële cel. Hierdoor komen de verschillen met de eukaryote cel duidelijk uit. Met een korte introductie van de recombinant DNA-technologie wordt de basis gelegd voor de cursus gentechnologie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten kennen de de structuur van DNA en RNA met al hun eigenschappen - Studenten kunnen de replicatie van de prokaryote cel met al zijn stappen uittekenen en uitleggen - Studenten kennen de verschillen tussen een eukaryote replicatie en die van een prokaryoot. - Studenten kunnen de transcriptie van DNA naar mRNA uittekenen en uitleggen voor een prokaryote en eukaryote cel - Studenten kunnen de translatie of eiwitsynthese thv de ribosomen uittekenen en uitleggen voor een prokaryote en eukaryote cel. - Studenten kennen de regulatie van de genexpressie bij prokaryoten. - Studenten kunnen enkele basiselementen beschrijven van de recombinant DNA-technologie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Theoretische kennis van de cursus algemene Microbiologie, Biologie en Inleiding tot de Medische en Biologische technieken van het eerste jaar

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

TYTGAT, I, Niet geplubliceerde cursus, KHKempen, Geel, TYTGAT, I, BERTRANDS, H, Niet gepubliceerde Cdrom, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

KLUG, WILLIAMS S., Essentials of genetics, 4th ed. - Prentice-Hall, 2002. TORTORA, FUNKE, CASE, Microbiology, An Introduction, Pearson International Edition, 9th Edition, March 2006, ISBN 0321396022

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks vragen. Er zijn meerdere mogelijkheden: meerkeuzevragen, open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, tekeningen,... . De nadruk ligt op inzicht en kennis van de processen. Voorbeeldvragen zijn terug te vinden na elk hoofdstuk op de CDrom, op het elektronisch leerplatform en in het handboek " Microbiology, an Introduction" van Tortora, hoofdstuk 8 "Microbial Genetics" en hoofdstuk 9 "Biotechnology and Recombinant DNA"
OA:
06021160
Code:
06021160
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands