Vennootschapswetgeving (2006-2007)

De cursus benadert eerst het begrip 'vennootschap' en het begrip 'rechtspersoonlijkheid' en licht de kenmerken toe die gemeen zijn aan de verschillende vennootschappen. Vervolgens worden de NV en de BVBA grondig bestudeerd. Achtereenvolgens komen aan bod : oprichting, maatschappelijk kapitaal, aandelen en effecten, bestuur, algemene vergadering, controle, aansprakelijkheid van vennootschapsorganen, ontbinding en nietigheid, De cursus eindigt met een beknopte studie van de andere vennootschapsvormen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten verwerven inzicht in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de vennootschappen en kunnen deze in de praktijk toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten moeten met succes het vak 'burgerlijk en handelsrecht' uit het eerste jaar bedrijfsbeheer gevolgd hebben

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Wetboek van Vennootschappen GHYSELS, G, en ROODHOOFT, J., "Praktisch Handels- en Economisch Recht", uitgeverij De Boeck, Antwerpen laatste uitgave NV-Zakboekje, Ced-Samson BVBA-Zakboekje, Ced-Samson

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241200
Code:
02241200
Vakcoördinator:
Nancy Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands