comm. vaardigheden pract (2006-2007)

Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal) Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) Vergadertechnieken (rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) Deelname aan een vergadering Aanwenden van hulpmiddelen bij presentaties Brengen van een presentatie over een onderwerp rond communicatieve vaardigheden

A. Algemene competenties

  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Studenten nemen actief deel aan een vergadering rond een opgegeven onderwerp; zij nemen een standpunt in en verdedigen dit. Studenten bereiden een presentatie voor rond een onderwerp dat in verband staat met communicatievaardigheden. Zij presenteren dit met de moderne hulpmiddelen voor de klasgroep.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Presenteren (voorbereiding en eigenlijke presentatie) Vergadertechnieken (rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

Een aantal boeken over communicatievaardigheden, is beschikbaar in de mediatheek. Deze kunnen gebruikt worden als basis voor de opgelegde presentatie. Handleiding Powerpoint.

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Het practicum is opgedeeld in 2 delen: In het eerste deel nemen een aantal studenten actief deel aan welbepaalde vergaderingen. De andere studenten, die niet actief deelnemen, krijgen de functie van observator, en geven feedback. In een volgende vergadering worden de rollen omgekeerd. In een tweede deel bereidt elke student een presentatie voor, gebaseerd op een onderwerp rond communicatie. De presentatie wordt gegeven voor de klasgroep, waarbij de medestudenten feedback geven.

A. Types

  • permanente evaluatie
  • presentatie

B. Omschrijving

De studenten worden geƫvalueerd op basis van hun deelname aan de vergadersessies en op basis van hun presentatie. De observaties, met feedbacktips, door de medestudenten ondersteunen de docent bij de beoordeling. Contact na afspraak via email
OA:
03200580
Code:
03200580
Vakcoördinator:
Roger Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands