elektrotechniek (gespecialiseerd) (2006-2007)

Symmetrische componenten - Algemeenheden - Bepalen van de symmetrische componenten - Toepassingsgebied - Het meten van de symmetrische componenten Symmetrische componenten en harmonischen - Fourier-analyse - Symmetrisch periodieke krommen - Effektieve waarde - Aktief vermogen - Voorbeelden - Verband tussen symmetrische componenten en harmon,ischen Studie van de magnetische velden van een alternator in verband met harmonischen - Stroombeleggingsfactor en ruimteverdeling van het veld - Constructiebijzonderheden - Ankerreactie bij de alternator - Harmonischen bij een driefasige alternator die onevenwichtig belast wordt Draaimoment van de synchrone machine - Het draaimoment van een turbosynchroonmachine - Het draaimoment van een synchroonmachine met uitspringende polen Beïnvloeding van het draaiveld en het moment van een draaistroommotor ten gevolge van ruimteharmonischen De draaistroom-asynchrone motor - Algemeenheden --- Equivalente schema’s --- Enkele relaties tussen de grootheden --- Moment-slipkarakteristiek --- Het cirkeldiagram --- Momentoverbelastbaarheid --- Het bepalen van het maximaal rendement en het overeenkomstig vermogen --- Invloed van de klemspanning --- Invloed van de frekwentie --- Gelijktijdige spannings- en fekwentieregeling --- Studie van enkele motoreigenschappen bij middel van het cirkeldiagram --- Dubbelkooimotoren --- Keuze van de aandrijving en snelheidsregeling Per-unit herleiding bij een draaistroom asynchrone motor Elektrische aandrijving - Parameters van de belasting - Draaimoment-toerentalkarakteristiek van elektrische motoren - Aanlooptijd en aanloopstroom - Aanloopkwaliteit - Aanloopklasse - Afremmen van draaistroom-asynchrone motoren Algemeenheden over elektrische aandrijving, rendement en groeiwetten Basiswetten voor roterende aandrijvingen, statische stabiliteit, motor- en lastkarakteristieken Bedrijfstoestanden Labo - 3-fasige wisselstroommachines - 3-fasige ASM - M-n karakteristiek belastingsproeven aanloop en beveiliging generatorwerking dahlanderschakelingen - Synchrone machines : V-curven : motor en aanloopprocedures Alternator- en parallelwerking - 1-fasige wisselstroommachines ASM, spleetpool en universeel - Netspanningskwaliteit

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek
 • 07. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategiën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wisselstroomtheorie, éénfasig en driefasig Vectorenleer Driefasige machines

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 154p. Segers Werner, Labo-opgaven, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 42p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03201561
Code:
03201561
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands