Vennootschapsbelasting (2006-2007)

Onderworpen vennootschappen en niet onderworpen vennootschappen Belastbare en niet belastbare inkomsten Beroepskosten: algemeen Specifieke kosten voor vennootschappen Algemene begrippen over het bepalen van de belastbare winst Bepaling van de belastbare winst voor vennootschappen met uitsluitend Belgische inkomsten Overgang van boekhoudkundige winst naar belastbare winst Berekening van de vennootschapsbelasting Bepaling van de belastbare winst voor vennootschappen met buitenlandse inkomsten Ontbinding en vereffening van vennootschappen Praktische oefeningen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiĆ«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieĆ«n

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen de belastbare inkomsten en de belasting berekenen van vennootschappen. Studenten kunnen fiscale documenten invullen Studenten kunnen advies geven inzake vennootschapsbelasting

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VERVOORT, J. Vennootschapsbelasting, Kapellen, Pelckmans Articles from Bulletin der Belastingen, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Algemeen Fiscaal Tijdschrift... .

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241610
Code:
02241610
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands